Moonwalk High School sa Paranaque
Taas noo nating ipagmalaki
Katapatan s Dyos at s Bayan
Ang adhikain karunungan at katarungan
Katotohanan sa buhay ay natutunan
Mga aral na gabay sa kinabukasan
Hinubog ang pagkatao na di malilimutan
Tayong lahat susulong s kaunlaran
Chorus:
Moonwalk High School ka naming mahal
Iaalay sa Dyos, magtatagumpay
Iaalay s Bayan, magtatagumpay
Moonwalk High School ka naming mahal
(Repeat Chorus)
Refrain:
Moonwalk High School ka naming mahal