WELCOME BACK TO SCHOOL!

Home-based Distance Learning for S.Y. 2020-2021

Maligayang pagbabalik sa paaralan ngayong panahon ng pandemya para sa lahat ng mga mag-aaral kasama ng inyong mga magulang o guardian. Asahan ninyo ang buong patnubay ng MOONWALK NATIONAL HIGH SCHOOL mula sa mga School Administrators, mga Guro at mga Non-teaching Personnel upang kayo ay magabayan sa inyong pag-aaral.Handang isip, handa bukas!

#WelcomeBackToSchool

#SulongEduKalidad

#DepEdTayo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s